Jesteś tutaj: Start / Zamówienia sektorowe

Zamówienia sektorowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Postępowanie nr 3/2022

2022-09-19

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W RAWICZU SP. Z O.O. NA ROK 2023"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.2 - Formularz ofertowy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.2a - Formularz ofertowy  - kalkulator

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.5 - Informacja w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Postępowanie nr 2/2022

2022-07-14

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO W ILOŚCI 800 TON LOCO RAWICZ ul. Fiołkowa 2 , w roku 2022"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Postępowanie nr 1/2022

2022-05-11

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO W ILOŚCI 500 TON LOCO RAWICZ ul. Fiołkowa 2 , w roku 2022/2023"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Prezes ZEC
Data utworzenia:2020-08-05
Data publikacji:2020-08-05
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Cichowlas
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2991

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2020-08-05 19:59:25DodanieZamówienia sektorowe