Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Postępowanie nr 3/2022

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W RAWICZU SP. Z O.O. NA ROK 2023"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.2 - Formularz ofertowy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.2a - Formularz ofertowy  - kalkulator

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.5 - Informacja w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

19 września 2022
Czytaj więcej o: Postępowanie nr 3/2022

Postępowanie nr 2/2022

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO W ILOŚCI 800 TON LOCO RAWICZ ul. Fiołkowa 2 , w roku 2022"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

14 lipca 2022
Czytaj więcej o: Postępowanie nr 2/2022

Postępowanie nr 1/2022

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO W ILOŚCI 500 TON LOCO RAWICZ ul. Fiołkowa 2 , w roku 2022/2023"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Protokół z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

11 maja 2022
Czytaj więcej o: Postępowanie nr 1/2022