Postępowanie nr 3/2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 września 2022

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na "KOMPLEKSOWĄ DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBEJMUJĄCA SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ZAPEWNIENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ W RAWICZU SP. Z O.O. NA ROK 2023"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.1 - Opis przedmiotu zamówienia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.2 - Formularz ofertowy 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.2a - Formularz ofertowy  - kalkulator

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał.5 - Informacja w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w RODO

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Prezes ZEC
Data utworzenia:2022-09-19
Data publikacji:2022-09-19
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Cichowlas
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:929

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2022-10-10 14:17:05Dodano: Informację o wyborze najkorzystniejszej ofertyPostępowanie nr 3/2022
2022-09-27 14:52:13Dodano: Załącznik nr 2a - kalkulator do ofertyPostępowanie nr 3/2022