Zakład Energetyki Cieplnej w Rawiczu sp. z o.o.

Władze

1. Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki - jako jedyny, stuprocentowy udziałowiec - pełni Burmistrz Gminy Rawicz

2. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem Spółki powoływanym przez Zgromadzenie Wspólników. Składa się z trzech osób: przewodniczącego oraz dwóch członków.

Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki:

Przewodniczący - Dariusz Lorych
Członek RN - Łukasz Pruski
Członek RN - Maciej Świerzewski

3. Zarząd

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym, uprawnionym do reprezentowania firmy.

Prezes Zarządu - Marcin Cichowlas

4. Struktura kapitału

100% udzia­łów w kapitale zakładowym po­sia­da Gmi­na Rawicz.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2019-11-11
Data publikacji:2019-11-11
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3641