Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Postępowanie nr 1/2021

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Rawiczu Sp. z o.o. na:

Zaprojektowanie i wykonanie trzonu komina wolnostojącego w kotłowni przy ul. Fiołkowej 2 63 900 Rawicz.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zał. 1 do SIWZ - Klauzula informacyjna RODO

zał. 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

zał. 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków

zał. 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

zał. 5 do SIWZ - Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

zał. 6 do SIWZ - Projekt umowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24 maja 2021
Czytaj więcej o: Postępowanie nr 1/2021

Postępowanie nr 3/2020

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Zakładu Energetyki Cieplnej  w Rawiczu sp. z o.o. na rok 2021 .

SIWZ do postępowania nr 3/2020

załącznik nr 1 do SIWZ do postępowania nr 3/2020

załącznik nr 2 do SIWZ do postępowania nr 3/2020

załącznik nr 3 do SIWZ do postępowania nr 3/2020

załącznik nr 4 do SIWZ do postępowania nr 3/2020

załącznik nr 5 do SIWZ do postępowania nr 3/2020

Zmiana SIWZ do postępowania nr 3/2020

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

27 listopada 2020
Czytaj więcej o: Postępowanie nr 3/2020

Postępowanie nr 2/2020

dot. zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę miału węglowego dla Zakładu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

SIWZ do postępowania nr 2/2020

Wyjaśnienia do SIWZ

Zmiana SIWZ

Protokół otwarcia ofert

Ogłoszenie o wyborze

7 września 2020
Czytaj więcej o: Postępowanie nr 2/2020